Методи за заваряване

 

Методи за заваряване
 
В тази статия, ще Ви запознаем с методите за заваряване.

В практиката са познати няколко метода за заваряване на метални изделия:
* Ръчно електродъгово (РЕД) заваряване с обмазани електроди
* МИГ/МАГ (метал инертен газ/метал активен газ)
* ВИГ (волфрам инертен газ)
* Електросъпротивително
* Подфлюсово
* Газопламъчно
* Кондензаторно
* Плазмено
* Лазерно
* Заваряване с електронен лъч

Това са само част от различните методи за заваряване.
Електродъговото заваряване е най-разпространеният метод за неразглобяемо съединяване на метални детайли в различни конструкции, за възстановяване на счупени или износени детайли.
Обръщаме по-голямо внимание на най-разпространените и използвани видове, а те са следните:

** Ръчно електродъгово /РЕД/ заваряване с обмазани електроди
** МИГ/МАГ /метал инертен газ/метал активен газ/
** ВИГ /волфрам инертен газ/ - Заваряване с аргон


Заваряване /РЕД/ с обмазани електроди

В масовата практика този е все още най-често използваният метод за заваряване на детайли от стомана. При него заваръчната дъга гори между топим метален електрод и заваряваното изделие. 
Предимството на този метод за заваряване е, че е най-лесен за прилагане от гледна точка на апаратурата. В най-опростения вариант са необходими само заваръчен трансформатор и електроди, като няма необходимост от използване на защитни газове. Най-съществените недостатъци при заваряването с електроди е много голямата вероятност от оставане на примеси в заварения детайл, както и невъзможността да се заваряват тънки изделия.
Значително по-качествено се заварява с прав ток, като при рутилови електроди ръкохватката се свързва към отрицателния полюс, а при работа с базови – към положителния. Електродите с рутилова обмазка „палят” по-лесно, горят по-равномерно и дават гладък и равномерен заваръчен шев. При тях шлаката се отстранява по-лесно.
Заваряването с обмазани електроди намира приложение при:
* Заваряване в домашни условия
* Заваряване в полеви условия
* Свързване на тръбопроводи
* Изграждане на метални конструкции
* Ремонтни дейности
* Заваряване и наваряване на твърдосплавни и устойчиви на износване детайли и други
* Заваряване под вода.


МИГ/МАГ заваряване


При заваряване в защитна среда от инертен газ методът е МИГ. Когато защитният газ взаимодействува със основният метал методът е МАГ. Импулсно дъговото МИГ/МАГ заваряване има съществени предимства пред конвенционалните технологии.Методът се реализира чрез полумеханизирано, механизирано или роботизирано заваряване.

Около 60% от заварените конструкции се произвеждат с използването на този метод.Методът се използва широко в металообработването,строителството,корабостроенето,резервоаростроенето и транспортното машиностроене.Това е най-разпространеният метод на заваряване за изпълнение на ъглови шевове и шевове с препокриване във всички пространствени положения при дебелини на материала до около 8 mm.

 

Същност на процеса

 

При МИГ/МАГ заваряването дъгата гори в защитно газова среда.

Най-разпространеният начин е чрез струйна защита 

Методи за заваряване

Електродът,под формата на тел,се размотава от ролката и се подава в зоната на заваряване.Скоростта на подаване на електрода се определя от диаметъра и ъгловата скорост на ролките на телоподаващото устройство.По време на заваряване се поддържа константна скорост на телоподаване.Обикновено допустимата неравномерност на скоростта на телоподаване е 5%.Защитният газ постъпва в зоната на заваряване по отделен шлаух. 

Включването и изключването на защитния газ се реализира от електромагнитен вентил,разположен в токоизточника.Регулаторът на дебита на защитния газ е разположен извън токоизточника,например на бутилката.Обикновено се заварява на обратна полярност и изделието е свързано с отрицателния извод на токоичточника.Положителният извод на токоизточника е свързан с тоководящия кабел на заваръчния шланг.В шланга също така са разположени: спиралата за водене на електродния тел и шлаухът за защитния газ.

Шлангът завършва със заваръчна горелка (фиг.5,фиг.6).

Тук електродния тел се подава в зоната на заваряване през контактна дюза (фиг.7 поз.4),чрез която се реализира и подвеждането на тока към телта. Защитният газ през отвори се подава в пространството между газовата и контактна дюзи и се насочва в зоната на заваряване.За да се предотврати засмукването на въздух от защитния газ изтичането му от газова дюза трябва да бъде ламеларно.

 

При МИГ заваряване защитният газ аргон е (Аг) и по-рядко хелий (Не) или хелиево-аргонова смес (Не+Аг). При заваряване на мед и медни сплави се използва и азот (N2) -азотът не се разтваря в течният метал (Си) и не взаимодействува с него. МИГ процесът се използва при заваряване на високолегирани стомани и сплави на цветни метали. При МАГ заваряване се използват въглероден диоксид (С02) или смеси на аргон с кислород (Аг+02) и/или въглероден диоксид (Аг+С02, Аг+С02+02). В заваръчната дъга под действие на високата температура въглеродният диоксид се разпада на въглероден оксид и кислород (С02СО+02). Това води до окислително въздействие на защитната среда върху течният метал. Затова заваръчните телове се легират с дезокзидиращи елементи — Mn и Si при заваряване на не легирани, нисколегирани и среднолегирани стомани.


ВИГ /волфрам инертен газ/ - Заваряване с аргон

Заваряването с аргон е вид  електродъгово заваряване със защитен газ, при който се използва нетопим волфрамов електрод.Този метод на заваряване е най-известен под името ВИГВолфрамов електрод - Инертен газ (TIG: Tungsten - Inert Gas). 

Аргонът е инертен газ, който служи за предпазване на заваръчните детайли от окисляване и по този начин осигурява високо качество на 

заварките.

 

Заваряването с аргон се използва най-често при заваряване на тънки детайли от черни метали, като желязо, стомана, чугун, неръждавейка, цветни метали, като алуминий, магнезий и мед, но на практика чрез този метод могат да се заварят всякакви видове метали и сплави. Технологията дава  по-добър контрол върху заварката и дава по-здрави, и качествени заварки.

Предимството на този метод за заваряване е, че позволява заваряването както на много тънки материали (0,6 mm), така и на масивни детайли, например възстановяване на спукани блокове и глави на автомобилни двигатели. С ВИГ апарати може да се заваряват обикновени и легирани стомани, алуминий, магнезиеви сплави, мед и медни сплави, сив чугун, никел, титан и други.


Заваряването с аргон има следните предимства:

  • Позволява заваряване на метал с дебелина 0,1-0,2 mm;
  • Пониженото налягане на дъгата позволява заваряване без използване на допълнителна подложка;
  • Възможност за заваряване в различни пространствени положения;
  • Аргонът, като инертен газ, обезпечава висококачествена защита на стопения метал;
  • При заваряване на алуминиеви, магнезиеви и берилиеви сплави не е необходимо използването на флюси;
  • Възможно е заваряването практически на всички метали и сплави.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.