Заваряване на алуминий - съвети и препоръки

 

Заваряване на алуминий - съвети и препоръки
Заваряване на алуминий :практически съвети и препоръки 
Защитни газове за заваряване
 
Алуминий и алуминиеви сплави трябва да се заварават в защитна среда на инертни газове. 
Основно за това се използва аргон. Но за предпочитане е да използвате смес от газ аргон и 
хелий. По-високата топлинна проводимост на хелия, съответно определя и по-висока 
температура на заваръчната вана , което е предимство при заваряване метални листове с 
голяма дебелина. Използването на комбинация от защитни газове допринася за по-добра 
защита и потенциална липса на пори .
 
Препоръки за MIG заваряване
 
Заваръчни машини 
Стандартните MIG / MAG заваръчни машини са подходящи за алуминий твърде условно. 
Оптимални резултати могат да бъдат постигнати при използване на синергични пулс-дъгови 
апарати, които са оборудвани със специална програма за заваряване на алуминий.. 
Като препоръка: - за заваряване алуминиеви с дебелина 6 mm трябва да се използват 
заваръчни машини с възможност за коригиране на заваръчния ток до 300A.
Импулсно-дугово заваряване 
Синергетическите импулсно-дъгови заваръчни машини разполагат с 
готови програми за заваряване на различни материали. Тези програми са с оптималните 
настройки за различни сплави. Превключвател на контролния панел дава възможност да 
изберете някоя от програмите С бутона за контрол на регулатора на ток, трябва да изберете 
само силата на тока. Конфигуриране на всички други настройки, е микропроцесорно и 
автоматично.
Подаване на тел 
Алуминиев тел е значително по мека от стоманената . Затова се препоръчва да се използва 
четири ролково устройство сила на притискане да е разпределена за всяка двойка валяци. 
Ролките за подаване на алуминиева тел, трябва да имат U-образен форма на канала за 
защита на повърхността на телта от увреждане . Необходимо е да се направи правилен 
избор на диаметъра канала и диаметъра телта, за да се избегне деформацията на телта!
Заваръчна горелка 
За заваряване с алуминиева тел се използва тефлонова броня за намаляване на триенето. 
Общата дължина на горелка, не трябва да надхвърля 3 метра, а по време на заваряване 
шланга на горалката трябва да се държи доколкото е възможно прав без да се пречупва. 
Когато се използва тел с диаметър от 0,8 mm се препоръчва употребата на Push- Pull 
горелка. Тази горелка има вграден миниатюрен механизъм за подаване на телта, което 
позволява да се увеличи дължината на горелка до 10 М.
Положение на горелката 
При заваряване грелката се намира на ъгъл от 10-20 ° от вертикалата. Разстоянието между г 
дюзата и заваряния детайл трябва да бъде 10-15 мм. Ако разстояние е по-голямо, трябва да 
бъде значително увеличено подаването на защитен газ.
Разход на защитния газ 
препоръчва се следното: 
Тел с диаметър 1,0 мм - 12-14 л / мин. 
Тел с диаметър 1,2 мм - 14-16 л / мин. 
Тел с диаметър 1,6 мм - 18-22 л / мин.
Функционални режими на заваряване 
В съвремените импулсно-дугови заваръчни апарати е реализирани функционални начини на 
заваряване, в частност, 4-такта , който ви позволява да регулирате заваръчните параметри 
поотделно за всеки етап на заварките. 
При първия такт е възможно да се активира заваряване с по-висок ток, който ускорява 
затоплянето на заварявания детайл. При което може да се избегнат заваръчни дефекти в 
началната фаза на процеса на заваряване. 
В края на процеса на заваряване е възможно образуване на дефекти -образованието 
кратери, и образуването на горещи пукнатини се дължи на свиване на разтопения метал в 
заваръчната вана при охлаждане. С функцията за плавно понижение на текущия ток в 
третия такт , може напълно да се избегнат тези дефекти .
Интерпулс-метод 
Една от специфичните методи на импулс-дъгово заваряване е interpuls метода, който има 
предимства пред другите методи на заваряване на алуминий. В този случай, към основния 
пулсиращ ток се добавя втори програмируем импулсен ток..Външния вид на заварките е 
същата както в ВИГ заваряване 
Предимствата на interpuls-метод са: 
- Вида и качеството на шева при заваряване MIG; 
- Намаляване на топлината на шева; 
- Намаляване на топлинната деформация на заварени изделия.
Препоръки за ВИГ (AC)-заваряване
 
TIG-аппарати
За заваряване на алуминий с ВИГ апарати трабава да се превключи на променлив ток (AC). 
Съществува широк избор на заваръчни машини от 170A да 600A 
Положение на горелката при TIG-заваряване 
Горелка се държи в посока на заваряване под ъгъл 15-40 ° от вертикалата. Добавъчния 
материал се подава в заваръчната вана под ъгъл от 10-30 ° спрямо повърхността на детайла 
.
Разход на защитeн газ
Подаването на газ е около 5/12 л / мин в зависимост от диаметъра на керамичните дюзи на 
ВИГ-горелката. След завършване на заварката е необходимо продухване със защитен газ, за 
защита на заварвания шев и охлаждане на нетопимия електрод
 
 
Заваряване на алуминий - съвети и препоръки
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.