Полезно да се знае
 

Видове заваръчни токоизточници

 

Реализирането на заваръчния технологичен процес се осъществява с използването на източник на енергия. При електродъговите методи на заваряване източник на енергия е заваръчния токоизточник. 

Съвременните заваръчни токоизточници се използват при няколко метода на заваряване. 

Инверторните токоизточници имат малки размери и тегло.

Заваръчните токоизточници имат следните основни характеристики:

  • захранващо напрежение;
  • захранваща мощност;
  • обхват на заваръчния ток;
  • продължителност на включване;
  • напрежение на празен ток;
  • вид на заваръчния ток: постоянен, променлив, импулсен;
  • начин на управление: ръчно или автоматично (програмно);
  • тип на охлаждане: въздушно или водно.
 

Класификация според метода на заваряване:

Видове заваръчни токоизточници
 Токоизточници за ръчно електродъгово заваряване.

Апаратури за МИГ/МАГ заваряване. Състоят се от токоизточник, телоподаващо устройство, шланг, заваръчна горелка.

Апаратури за заваряване с нетопим електрод в среда от инертни газове (ВИГ-апаратури). Състоят се от токоизточник, шланг и горелка.

Апаратури за подфлюсово заваряване. Състоят се от заваръчен токоизточник; заваръчен трактор или подфлюсова заваръчна глава монтирана на заваръчна колона съдържащи: телоподаващо устройство с токова дюза, бункер за флюс, флюсоподаващо и флюсосъбиращо устройство, пулт за управление.

 

Заварени съединения

Видове заваръчни токоизточници
Характерни зони след заваряване


След протичане на процеса на електродъгово заваряване в завареното съединение се оформят три характерни зони: 

Метал на шева, Зона на термично влияние (ЗТВ) и Основен метал. За наблюдение и анализ на зоните се изготвя макрошлиф.

Основните видове заварени съединения са: Челно без скосяване на крайщата; Челно с едностранно или двустранно скосяване; Съединение с припокриване на краищата; Ъглово заварено съединение.

Видове заваръчни токоизточници
Заварени съединения: 1 - челно; 2 - челно с v-образно скосяване; 3 - с припокриване; 4 - ъглово Т-образно.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.